Hand-Built By Lona.

Shes Crazy For Leaving

personlig assistent utbildning

Är det så att du redan jobbar som personlig assistent? Eller vill du ha en ny meningsfull sysselsättning? Vill du stötta en utsatt individ i vardagslivet, och i dennes eget hem? Skulle du vilja ha ett krävande yrke, såväl psykiskt som fysiskt? Är du intresserad av att komma nära din vårdtagare men samtidigt hålla en professionell balans, både till brukare och anhöriga? Gillar du att vårda och hjälpa och också ha ett fint utbyte med brukaren? En personlig assistent utbildning är precis vad du skulle behöva i så fall.