Hand-Built By Lona.

Shes Crazy For Leaving

Bort med kullen

Det är väldigt många kubik med berg som vi måste spränga bort innan vi kan börja bygga huset på marken. Precis där man bestämt att det nyta kontors komplexet ska stå, där står idag en väldigt stor kulle. Hela den ska sprängas bort. Vårt uppdrag är att spränga bort den. Det kommer att ta flera veckor för oss att göra det. Vi får arbet oss fram i etapper. De sten block som vi får loss vid varje sprängning ska tas upp och skickas igenom en stenkrossare från stockholm som vi kommer att ha på plats. På så sätt kan enklare frakta bort gruset som vi får ut, plus att det går att sälja vidare. Är många tusen man får för allt berg vi spränger bort.